Skip to content Skip to footer

Tipy k psaní závěrečné práce

Zde se budou postupně objevovat rady, tipy a triky k psaní závěrečné práce.

Práce s LaTeXem

 • Řada užitečných tipů je v seznamu od Mira Hrončoka.
 • Je vhodné použít minimálně nástroj na kontrolu spellingu (slovník) pro eliminaci části překlepů. Lze ale také mít text i v jiné formě (např. v MS Word) pro pokročilejší kontrolu a funkce (napovídání čárek, pomlčky vs. spojovníky, thesaurus atd.).
 • Editory a nástroje:
  • Overleaf
  • TeXStudio
  • TexMate
  • JabRef

Psaní česky

 • Pokud používáte cizí (či složitější česká) slova, raději se podívejte do pravidel českého pravopisu
  • Nevěřte tomu, co vidíte v médiích nebo od jiných lidí ani v odborných publikacích.
  • To, že řada lidí neumí psát neznamená, že Vám chyby vedoucí nebo oponent promine.
  • Například “filosof” není správně, stejně jako “potencionálně” nebo “softvérový”.
 • Na pravém okraji nesmí být jednopísmenné předložky.
 • Řádek nesmí začínat citační značkou.
 • Rozdělením slov by nemělo vzniknout jiné (hanlivé) slovo (např. kni-hovna).

Kde všude má být nedělitelná mezera

Ideálně použijte nástroj vlna nebo balíček xevlna.

 • Mezi jednopísmennou přeložkou a následujícím slovem (např. s~radostí)
 • Mezi hodnou a jednotkou (např. 100~kB nebo 10~%)
 • Mezi řády v číslech (např. 100~000 nebo 0,000 023)
 • Mezi dnem a měsícem v kalendářním datu (např. 1.~dubna nebo 1.~4.)
 • Mezi titulem (příp. tituly) a jménem (např. Ing. Suchánek)
 • Před citační značkou (např. Jak uvádí Novák~\cite{novak2019})
 • Před pomlčkou (např. Praha~-- Brno)

Strukturování textu

Citace