Skip to content Skip to footer

Nabídka závěrečných prací

Zde je nabídka rámcových témat pro bakalářské a diplomové práce, je možné ale vymyslet i jiné vlastní zadání závěrečné práce. V případě zájmu mě kontaktujte e-mailem.

Rámcová témata budou dále upřesněna po domluvě se studentem (v závislosti na oboru, typu práce apod.).

Podpora tvorby dotazníků v DSW Python SDK

Aktuální Python SDK pro Data Stewardship Wizard umožňuje provádět operace s DSW REST API pomocí nízkoúrovňového a ve vybraných případěch i vysokoúrovňového API pro jazyk Python. Cílem práce je rozšířit SDK o modul podporující tvorbu tzv. Knowledge Model (KM) - šablon dotazníků (specifikace kapitol, otázek, možných odpovědí, štítků, doplňujících informací, apod.). KM bývá typicky reprezentován jako seznam událostí (add, edit, delete). Přehráním událostí vznikne “zkompilovaný” KM = stromová struktura. Tento modul by měl jednak poskytovat všechny potřebné třídy pro oba typy reprezentací i pomocné funkce pro jejich správu, vytváření a zpracování (např. kompilaci KM či výpočet změn mezi dvěma verzemi).

Nástroj pro monitoring Docker kontejnerů

Cílem práce je navrhnout a vytvořit jednoduchý open-source nástroj, který umožní snadné sledování Docker kontejnerů (např. využití CPU a paměti či uptime) a zasílání upozornění (email, Slack) dle nastavení. Nástroj musí být přístupný a konfigurovatelný pomocí webového rozhraní, měl i by mít REST API s podporou zabezpečení (token). Požadavkem je také umožnění běhu samotné aplikace v Docker kontejneru (např. komunikace s Docker daemonem pomocí namountovaného socketu) i kompatibilita s Docker Swarm. Sám o obě musí být nástroj úsporný na prostředky.

Ontologický model dotazníků DSW

Nástroj Data Stewardship Wizard, vyvíjen také na FIT ČVUT v Praze v rámci infrastructury ELIXIR, je flexibilním dotazníkovým nástrojem umožňujícím specifikaci dotazníků a šablon pro export dokumentů z odpovědí. V současné době existují různé šablony zaměřené na použití lidmi (čtení). Tato záverečná práce spočívá v popisu struktury dotazníků pomocí RDFS/OWL a vytvoření exportu dotazníku do RDF dat.

Reverzní inženýrství rozšířených open-source systémů

Základním cílem práce je aplikovat metody reverzního inženýrství na vybraný open-source projekt, který je rozšířený a rozsahově netriviální (například: Odoo, Wordpress, Joomla, Moodle, nebo Redmine). Reverzní inženýrství bude aplikováno v rámci některých z následujících scénářů:

  • vytvoření konceptuálního modelu dle databázového schématu po vyčištění od implementačních záležitostí,
  • analýza unikátní (neopakující se) aplikační logiky v rámci systému,
  • uplatnění návrhových vzorů a porušení DRY principů,
  • případně jiný scénář na základě domluvy a zkušeností studenta.

Ve všech variantách bude práce obsahovat zhodnocení open-source systému z pohledu provedené práce a komentář ohledně možných zlepšení. Toto téma je vytvořeno ve spolupráci s NSX (Normalized Systems).