Skip to content Skip to footer

Věda a výzkum

Výzkumná témata

Konceptuální modelování

  • Modelovací jazyky
  • Transformace modelů
  • Integrace znalostí

Model-Driven Development

  • Normalized Systems
  • Generativní programování
  • Reverzní inženýrství

Ontology Engineering

  • Ontology-Driven Software
  • FAIR & Linked Data
  • Semantic Web

Členství

Profily